/Nederlands

Introductie: De Celcyclus

 

Het menselijk lichaam bestaat uit miljoenen cellen. Al deze cellen afzonderlijk ondergaan een cyclisch proces dat leidt tot hun groei en vermenigvuldiging. Deze zogenaamde celcyclus is nodig om het totale organisme in stand te houden. De basale principes van de celcyclus zijn in alle planten, dieren, schimmels en bacteriën hetzelfde. Mijn onderzoek heeft tot doel de celcyclus op moleculair niveau te begrijpen. In een breed perspectief zijn deze inzichten belangrijk voor het ontwikkelen van medicijnen die de celcyclus beïnvloeden, bijvoorbeeld voor de behandeling van tumoren. 

De erfelijke informatie van elk organisme ligt opgeslagen in het genetische materiaal, dat bestaat uit DNA. Het DNA bevat informatie in de vorm van genen die kunnen worden uitgelezen en vertaald naar de productie van bouwstenen, eiwitten genaamd. Deze eiwitten zijn de belangrijkste uitvoerders van de taken in een cel, bijvoorbeeld bij de processen en mechanismen die zorgen voor de groei en vermenigvuldiging van de cellen. Elke menselijke cel bevat één kopie van het genetische materiaal, dat is verdeeld in pakketjes die chromosomen worden genoemd. Tijdens de celcyclus wordt eerst het DNA verdubbeld zodat er twee sets van chromosomen in de cel zijn. Hierna wordt de cel in tweeën gedeeld, waardoor er twee identieke dochtercellen ontstaan die elk weer een set chromosomen hebben. De celcyclus in menselijke cellen duurt in totaal ongeveer 24-48 uur en kan globaal worden opgedeeld in vier verschillende fasen (schematische weergave in Figuur. 1). De overgang naar een volgende fase wordt aangedreven door de beurtelingse activatie van fase-specifieke cycline-activator complexen. Deze complexen activeren op hun beurt de eiwitten die nodig zijn voor het goede verloop van de fase-specifieke processen.